31 marca 2023, imieniny obchodzą: Beniamin, Balbina, Kordulia, Kornelia, Dobromierz, Gwidon, Kamila
Użytkownik: Hasło:

 

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991r. Wprowadzanie idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995)  pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.

Obecnie we wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych z nich funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół.  Do wojewódzkich sieci SzPZ należą obecnie, poza szkołami różnych typów, inne placówki oświatowo-wychowawcze, takie jak: przedszkola, bursy, domy wczasów dziecięcych. W Polsce jest około 2000 placówek
w sieci SzPZ.

Chcąc rozszerzyć działania prozdrowotne w naszej placówce w marcu 2015 roku po wcześniejszej akceptacji środowiska bursy przystąpiliśmy do grupy placówek ubiegających się o Wojewódzki i Miejski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

W Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie promowane są zasady zdrowego trybu życia, a także podejmowane są różnorodne działania z zakresu edukacji zdrowotnej. Szeroko rozumiana edukacja zdrowotna jest ważnym elementem programu profilaktycznego i wychowawczego bursy.


„Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska”.


powrót